News: SMF - Just Installed!

Author Topic: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima  (Read 17963 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Daisy

 • 7k
 • Posts: 8111
Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« on: February 07, 2011, 06:40:56 PM »
Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima

Autor: Nebojša Jovanović

Verovatno ste već, pročitavši sam naslov, pomislili na nekoga koga poznajete. Nekoga sa posla, iz komšiluka, sa fakulteta, škole ... ili na nekoga sa kim živite. Ili, možda, sebe. Ako ste prepoznali sebe, na dobrom ste putu da postanete “lakši” čovek. Uvid u sopstveni komunikacioni stil je dobar početak promene. Ono što ne priznamo ne možemo ni promeniti.

Na žalost, teški ljudi su retko svesni svoje “težine”. Šta možemo da uradimo kada smo suočeni sa “teškim” ljudima, ljudima sa teškim stilovima komunikacije? Da ih se klonimo, ako možemo? Kada bi ih se svi klonili, možda bi ih to nateralo da se zamisle i izmene stil komunikacije? Međutim, to je samo fiktivna mogućnost. Kao što kaže izreka: “rupa će uvek naći zakrpu”, to jest, naći će se neko ko će sa njima ući u igru i prihvatiti njihov stil komunikacije. Šta ako ne možemo da ih se klonimo? Ako zavisimo od njih, ako moramo da sarađujemo sa njima...? U ovom tekstu ponudićemo vam neke mogućnosti za bolje snalaženje u komunikaciji sa ljudima koji imaju “teške” komunikacione stilove.

TIPOVI TEŠKIH LJUDI

Postoje različiti tipovi teških ljudi, teških na određeni specifičan način. Neki su otvoreno teški, agresivni, nametljivi, dok su drugi teški “ispod žita”, potajno, pasivno agresivno. Kako da ih prepoznamo, za početak. Navešćemo neke najčešće tipove teških ljudi:

- LJUDI KOJI STALNO KRITIKUJU

- NEGATIVISTI

- LJUDI KOJI SVE ZNAJU / BALONI I BULDOŽERI /

- NEODLUČNI

- SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI

- TIHI I HLADNI

- NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI / OTVORENO AGRESIVNI, SNAJPERI, OSOBE KOJE EKSPLODIRAJU / IMPULSIVCI

Možemo li mi promeniti teške ljude? Optimistički odgovor bi glasio “teško”. Realističan odgovor bi glasio “Ne možemo”, to mogu samo oni, teški ljudi. Zapravo, čovek može da menja samo sebe. Sa drugima se može postaviti na funkcionalniji način. Koji su to funkcionalniji načini u komunikaciji sa teškim osobama?

******

Čovek može da menja samo sebe. Sa drugima se može postaviti na funkcionalniji način.

******

ŠTA SA LJUDIMA KOJI STALNO KRITIKUJU?

To su uglavnom osobe koje umeju dobro da uoče neke probleme, ali ne umeju konstruktivno da ih reše. Njihova životna pozicija je “Ja sam u redu - ti nisi uredu”. Najčešće ispoljavaju ljutnju, bes ili prezir i kroz to izražavaju svoj osećaj superiornosti i moći. Svojim nekonstruktivnim kritikama uglavnom izazivaju konflikt prenoseći drugima poruku “Ono kako JA mislim da treba je JEDINO ISPRAVNO”. Često imaju preterano krut odnos prema pravilima, zakonu i pravdi i onda kada to ne treba da bude prioritet. U sopstvenim očima, oni su “veliki pravednici” i “borci za pravdu”. Kada imaju neku “vlast”, kao roditelji, učitelji, poslovođe, upravnici ... obično kontrolom koče druge i demotivišu. U porodici često prave tenziju.

Zašto tako reaguju? Tako pokušavaju da zadovolje potrebu za pozitivnom slikom o sebi i moći. U njihovom pogledu na svet kombinovana su tri faktora: osećaj inferiornosti, nemoći, spoljašnji centar kontrole - pokušaj da to prevladaju premeštanjem inferiornosti u druge i zauzimanjem superiorne pozicije, perfekcionizam, kriticizam (“ti si loš, a ne ja”), trenutni osećaj moći, ali dugoročna osećanje frustracije sa kojim pokušavaju da izađu na kraj pojačavanjem navedenog modela ponašanja.

Kako da izađemo na kraj sa kritizerima? Ponašati se drugačije od njihovog očekivanja. Oni očekuju od druge osobe da se upeca u konflikt. Treba im ukazati pažnju i saslušati ih. Često je od koristi metoda parafraziranja “ako sam vas dobro razumeo, vi mislite da...”. Ali, ne treba se upecati na njihove generalizacije, “uvek”, “nikada”, “treba”, “mora” ... već tražiti vremenski i situaciono specifične odgovore (“u ovoj konkretnoj situaciji vi mislite da ... zato što...”), i pobijati ih konkretnim primerima. Morate se zauzeti za sebe i držati se rešavanja problema sada i ovde. Ne iskazujte slaganje, jer tada pristajete da budete odgovorni za nastali problem. Dajte konstruktivna rešenja za rešavanje problema. Skrenite pažnju na rešavanje problema umesto njihove orijentacije na istoriju (“od Kulina Bana ... pa do naših dana” pristup) “To je uvek tako bilo, ...”. Potrebno je prekinuti razgovor ako su preopširni. Korisno je tražiti da kritiku napišu – što je test njihove motivacije i pokazuje koliko su duboko ušli u problem.

******

Zlatno pravilo sa različitim tipovima teških ljudi: Ponašati se drugačije od njihovog očekivanja.

******

ŠTA SA NEGATIVISTIMA?

To su oni od kojih najčešće čujete: »Neće to upaliti!«, »Nema šanse!!« ... To su ljudi koji obeshrabruju druge, navodno dobronamerno. Najčešći motiv za takvo ponašanje je njihova zavist koje nisu svesni.

Opis ponašanja: Životna pozicija: JA sam u redu - ti nisi u redu. Najčešće ispoljavaju emocije kao što su: zavist, ljutnja, bes, prezir. Prave konflikte svojim negativizmom i pasivizmom. Uglavnom odustaju od pokušaja traženja rešenja problema. Imaju krut odnos prema pravilima. Uglavnom su usmereni su na potencijalne teškoće, a ne na cilj, uvereni da ni jedan zadatak koji nije pod njihovom kontrolom neće biti izvršen, ne bave se pitanjem kako da se radi bolje i produktivnije.

Zašto oni tako reaguju? Uglavnom imaju dobru racionalizaciju svog ponašanja, “dobro” opravdanje za pasivizam: “Ako se ništa ne preduzima, stvari su poznate i mogu se kontrolisati.”. To su, zapravo, osobe koje nisu naučile da se nose sa razočarenjima i gubicima. Iz tog razloga, nisu spremni na normalne životne rizike, ali su zavidni na one koji to jesu. Često zavide ljudima koji su nešto pokrenuli i uspeli zbog toga što se “oni sami nisu toga setili”. Da ne bi osećali zavist prema onima koji uspeju, njihva nesvesna taktika je da pokolebaju druge u pokušajima.

Kako se postaviti prema njima? Kao i sa kritizerima: ponašajte se drugačije od njihovog očekivanja. Ne dozvolite da vas pokolebaju, ali pazite da ne radite njima za inat nego za cilj koji je stvarno vaš (posebno ako su vam to roditelji!). Ako se već inatite sa negativcima, nemojte to činiti pri izboru cilja i donošenju odluka (izabrati baš ono što oni podrivaju, i na način prema kojem su negativistični) već pri prealizaciji cilja koji je stvarno vaš. Jedna poznata izreka kaže: “ako veruješ da možeš, u pravu si. Ako veruješ da ne možeš, opet si u pravu”. Sa uverenjem da možemo ćemo, najverovatnije, i uspeti da dođemo do cilja jer ćemo se potruditi. Sa uverenjem da ne možemo ćemo. Uglavnom, postići obrnuti efekat. Ostanite u svom realnom optimizmu. Ako ste u bliskom odnosu sa negativistom. Dobro je da se okružite i osobama koje su optimisti. Negativisti ukazujte na činjenice i pokazujte svoju odlučnost. Nemojte mu dokazivati ko je u pravu, jer to je zamka. Čovek će videti ono u šta veruje i dokazati svoje hipoteze, uverenja o tome kako funkcioniše život. Negativisti vam, čak, mogu biti i od koristi - mogu vam ukazati na stvari na koje je dobro obratiti pažnju. Naravno, ako to uzmete samo kao upozorenja, a ne kao obeshrabrenja. Ne ljutite se na njih, nego ukažite na alternativu - kako se stvari mogu odraditi. Ako su vam saradnici, razradite dobro strategiju za određeni poduhvat (ostvarenje cilja) i uverite ih ... »Koja je najgora stvar koja nam se može dogoditi?«

LJUDI KOJI SVE ZNAJU / „NAPUVANI BALONI” I „BULDOŽERI”

To su vam oni koji zahtevaju da radite na način na koji oni veruju da treba, koji uvek pronađu grešku i nikada nisu zadovoljni onim što drugi urade, koje zanima samo da sve ide po planu (njihovom). Važno im je da ih slušate, ne da vas čuju. Budložeri su zato što su veoma produktivni, kompetentni, pažljivo planiraju. Neuspeh doživljavaju kao katastrofu, i pokušavaju da nađu opravdanje da je greška u nekompetentnim osobama. Oni imaju osećaj moći, samopouzdanje i drugi ljudi im malo trebaju.

Zašto su nam ovi ljudi teški? Zato što deluju frustrirajuće, hladno, „ubijaju« kreativnost, nemate šansu da kažete svoje mišljenje, ne slušaju druge, stalno prekidaju, postavljaju uvek detaljna pitanja, druge vide kao objekte, ... Pored njih se ljudi osećaju obeshrabreno i nesposobno.

Buldožeri govore ubedljivo, i nastupaju kao autoriteti i o stvarima o kojima malo znaju. Oni nisu klasični lažovi, veruju da znaju kada krenu da grade priču. Samouvereni su, sve dok se ne iznesu prave činjenice. Kao menadžeri su loši, stvaraju probleme i donose rizične odluke.

Zašto oni to rade? Buldožeri su, uglavnom, narcisoidne ličnosti sa kompleksom »više vrednosti«. Njihov bazični osećaj sigurnosti ugrožava svakog ko ne misli isto i zato oni ne žele da rizikuje/ne delegiraju odgovornost i kompetenciju na druge.

Kako se ponašati sa “buldožerima”? Ako zavisite od buldožera: Ne konfrontirati se, ali se hrabro postavljati tako što ćete postavljati promišljena pitanja u vezi sa temom. Nikako ne zauzimati poziciju ‘’eksperta broj 2’’. Isplati se zauzeti blago podredjenu, ali saradničku poziciju. Pažljivo predočiti alternativna rešenja, dobro se pripremiti, upoznati sa problematikom ... dobro slušati, ne prekidati. Pažljivo sa neverbalnom komunikacijom. Korisno je parafraziranje na kraju ili povremeno »Ako sam vas dobro razumeo...«. koristiti pitanja i postaviti ih nepokolebljivo (korisna proširena pitanja »Kako taj plan operacionalizovati?), a ne ići u konfrontaciju. Izbeći da se bude drugi ekspert »Ja vas veoma cenim« .... pauza .... postaviti pitanje i tražiti mišljenje u vezi sa vašim razmišljanjima, idejama, predlozima. Pustite ga da bude ekspert, prihvatite podređenu poziciju radi budućnosti.

NEODLUČNI

To su ljudi sa kojima je teško komunicirati i sarađivati jer stalno menjaju mišljenje, teško donose odluke, izbegavaju odlučivanje ... danas je jedno u igri, sutra je drugo. Oni pažljivo slušaju, postavljaju pitanja ... ali loše barataju zaključcima, pa je često rezultat to da se osećaju kao žrtve, da su frustrirani, ljuti, razočarani, iznenadjeni ... i ne znaju šta dalje. Podložni su jakim negativnim emocijama, osećaju uvređenosti, napuštenosti ...

Motivacija neodlučnih je, uglavnom, zasnovana na preteranoj želji da udovolje drugim ljudima. Oni ne prave razliku između realnosti i udovoljavanja: »Ako odlučim tako, njemu se neće svideti...”. Međutim, najčešće nisu svesni da iza te potrebe za udovoljavanjem stoji neki njihov unutrašnji konflikt, osećanje krivice ili ljutnja. Zapravo, preteranom potrebom za udovoljavanjem oni od samih sebe i druge osobe prikrivaju “drugu stranu medalje”, suprotna osećanja. Njihovi odnosi su ambivalentni-pozitivno negativni, i zbog toga su neodlučni.

Kako se nositi sa neodlučnima? Kada nešto radite ili sarađujete sa njima potrebno je: prepoznati neodlučnu osobu i pomoći joj da razreši dilemu, ili da prepozna gde je konflikt, zastoj, ... Zatim izvući problem na površinu (diskusija, predlog plana uz argument da će time biti zadovoljna većina ljudi), rangirati značajnost alternativa. Zatim takvoj osobi predložiti da donese doluku na osnovu izloženog. Kada donese odluku, potkrepiti je podrškom. Ne pritiskati je previše, jer će doneti impulsivnu odluku, a zatim pobeći od realizacije. Kada donese odluku, ako je moguće, držite inicijativu u svojim rukama, zadržite kontrolu tako što će definisati potrebno vreme. Pratite stalno neverbalnu komunikaciju kako biste primetili znake uplašenosti i neodlučnosti.

SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI

Zašto bi super prijatni i ljubazni ljudi bili “teški”?! Zar nije lepo biti fin? Pa, mnogo toga nije lepo kad je preterano. Posebno ako iza ljubaznosti i prijatnosti stoji “jadac”. To su ljudi koji, veoma ljubazno, daju nerealna obećanja ali između obećanog i realizovanog postoji velika razlika. Oni govore ono što želimo da čujemo. Izbegavaju kritiku, konflikte, nasmejani su i ljubazni sve dok vam nešto istinski ne zatreba.

Zašto oni to rade? Uglavnom zato što imaju snažnu potrebu da se dopadnu drugima, treba im afirmacije ... Ali, da bi je dobili spremni su da koriste manipulaciju. Takve osobe izbegavaju konflikte (ali i poštena raščišćavanja stvari), neće reskirati da izgube vaše »prijateljstvo« ako otvoreno odbiju nešto što ne žele ili ne mogu da ispune. Tako manipulišu sa prezentovanjem realnosti, glorifikuju nerealno, izbegavaju mogućnost da dobiju kritiku.

Kako sa ljubaznim folirantnima? Isprovocirajte ih da kažu šta zaista misle. Ne dozvoliti im da vam daju nerealna obećanja / zajedno definisati cilj nizom jasnih, dobro osmišljenih pitanja. Možete im reći da ćete više ceniti ako vas odbiju, nego ako vam daju lažna obećanja, kao i to da prihvatanje ili neprihvatanje njihovih predloga nema veze sa konfliktom. Budite spremni na kompromis (Pitati da li je zahtev ili rok realan, da li može da ga ispuni .... Važna je realnost vaše procene).

TIHI I HLADNI

To su oni od kojih ne dobijate odgovor kada vam je potrebno, koji “niti šume nit žubore”, sa kojima nemate otvoreni konflikt ali vas izluđuju svojim nekomuniciranjem. Uglavnom odgovaraju sa DA/NE ... i nikada ne znate šta misle i osećaju. Kominikacija sa njima deluje frustrirajuće, nema očekivanog odgovora, nema emocionalne reakcije, nikada niste sigurni šta stvarno misle, značajno im je da ne pokažu šta misle i osećaju, smatraju da je to najbolji način da interpersonalnu situaciju drže napetom.

Kako sa tihima i hladnima? Važno je da ih isprovocirate da progovore. Razgovor započnite o neobaveznim temama, postavljajte otvorena pitanja »Kako vi reagujete na taj predlog« umesto »Da li se slažete?« jer sledi DA/NE odgovor. Gledajte osobu u oči (prijateljski, ali oštro). Možete ih otvoreno pitati: »Ja sam očekivao da nešto kažete, da imate stav, a vi ništa. Šta to treba da znači?« Napravite pauzu. Budite strpljivi - odredite sebi vreme koliko ćete biti strpljivi. Zakažite novi razgovor. Ako se osoba otvori, budite spremni za nastavak razgovora.

NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI / OTVORENO AGRESIVNI, SNAJPERI, OSOBE KOJE EKSPLODIRAJU / IMPULSIVCI

Ti su vam već poznati. Oni su, ipak, otvoreno teški. Sila je njihova životna filozofija i potreba. Teže osećanju moći, i ostvaruju te težnje otvoreno agresivnim sredstvima. Oni su siledžije koje to smatraju svojim pravom. Imaju krut odnos prema pravilima, ali svojim pravilima. Ta pravila ne primenjuju na sebe. Njihova poruka je: “Ono što sam ja zamislio mora se ostvariti po svaku cenu”. Konflikte prave zato što im to treba. Tako se prazne i zadovoljavaju potrebu za nadmoćnošću. Ponašaju se ironično, agresivno, progone, opsednuti su borbom sa drugima. Jedva čekaju povod za sukob.

Zašto to rade? Tako zadovoljavaju potrebu za moći i samopouzdanjem. Mehanizam za sticanje samopuzdanja je poniziti druge. Osećaj vlastite vrednosti i sklonosti ovakvom ponašanju po pravilu se pojačava se dolaskom na rukovodeći položaj (+ legitimno pravo). “Daj čoveku vlast, pa će videti kakav je”.

Kako izađi na kraj sa agresivcima? I ovde važi “zlatno pravilo”: Ponašajte se drugačije od njihovog očekivanja. A to očekivanje je: da ćete ući u konflikt, da ćete se osećati poniženo, da ćete se baviti njima kao oni sa vama – stalno,opsednuto. Ne ulazite u borbu sa dobrim borcima. Zauzmite se za sebe - to znači kontolisati osećanja, ostati na liniji zbog koje ste u komunikaciji sa tom osobom, ponavljati u sebi šta treba uraditi:

- Dajte im vremena da se isprazne. Za to vreme možete brojati u sebi ... 1, 2, 3 ...

- Ukažite im pažnju tako što ćete: ih osloviti imenom, gledati u oči ...

- Staviti ih u isti položaj u kom ste Vi - da sede, ili vi ustanite.

- Zaboravite na ljubaznost i kulturno ponašanje - uzmite reč u njihovoj pauzi, ako Vas prekidaju, izborite se za na nastavak priče »Da li vi to mene prekidate?«

- Govoriti sa SVOG stanovišta: JA govor, po mom mišljenju nikako »Niste u pravu....«

Naravno, ne mislim da je lako sprovesti ove savete i da se u svim situacijama možemo izboriti sa teškim ljudima. Međutim, ako moramo da komuniciramo sa njima, ne preostaje nam ništa drugo do da naučimo te veštine, ili da budemo frustrirani i da patimo (ili da “oguglamo”, što je jako teško i ima svoju cenu). Probajte. Nadam se da će vam biti od koristi. Srećno.

http://www.danas.rs/dodaci/psihologija/kako_izaci_na_kraj_sa_teskim_ljudima.62.html?news_id=204900
Više volim da mi se neko izveštačeno osmehne, nego da se spontano izdere na mene.

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 12171
  • hahahaha
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #1 on: February 07, 2011, 06:45:36 PM »
A sto na ovaj podforum?

Offline Daisy

 • 7k
 • Posts: 8111
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #2 on: February 07, 2011, 06:52:33 PM »
7kontinent > SEDMI KONTINENT > Uređenje foruma
Razgovori, komentari, predlozi, saveti, primedbe, informacije ... :)

ma moglo je i na Ostalo podforum, ovde je manji promet ... duže će ostati na prvoj tabli
Više volim da mi se neko izveštačeno osmehne, nego da se spontano izdere na mene.

Offline Mirabella

 • 7k
 • Posts: 2994
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #3 on: February 07, 2011, 07:07:54 PM »
Meni su najveci problem davez-ljudi.
Don't argue with an Idiot.  He will bring you down to his level and beat you with experience!

Offline Tromotorac

 • 7k
 • Posts: 2856
 • a.k.a. GET, Gagarin
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #4 on: February 07, 2011, 07:08:34 PM »
The bums will always loose.

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #5 on: February 07, 2011, 07:14:42 PM »
na tu temu jedna lepa knjizica, jes mi malo umazana korica :oops:, al je knjiga staaara

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #6 on: February 07, 2011, 07:17:58 PM »

Offline Tromotorac

 • 7k
 • Posts: 2856
 • a.k.a. GET, Gagarin
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #7 on: February 07, 2011, 07:20:47 PM »
Meni je jako zanimljiv odeljak o "super prijatnim i ljubaznim ljudima", gde autor teksta savetuje ljudima da ih iznerviraju i isprovociraju.

Da, takvih saveta treba Srbima...
The bums will always loose.

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 12171
  • hahahaha
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #8 on: February 07, 2011, 07:23:22 PM »
I takvih eksperata....


Offline Tromotorac

 • 7k
 • Posts: 2856
 • a.k.a. GET, Gagarin
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #9 on: February 07, 2011, 07:24:30 PM »
Ja sam se prepoznao u 7. krugu.... "  xjap "  ....
The bums will always loose.

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #10 on: February 07, 2011, 07:25:31 PM »
INI je u cetvrtom  xrofl :|

Offline Tromotorac

 • 7k
 • Posts: 2856
 • a.k.a. GET, Gagarin
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #11 on: February 07, 2011, 07:27:26 PM »
Mada, evo dodatnog objasnjenja sa originalne Dante's internet stranice:

Anonymous, there is a difference between a "newb" and a "noob."

A "newb" or "newbie" is someone new in a forum in a community.

A "noob" is essentially the same, with the addition that they're full of themselves, thinking they know everything about the topic when they really don't know anything at all.
The bums will always loose.

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #12 on: February 07, 2011, 08:14:21 PM »
Хоће ли неко, молим вас, да ми каже каква сам ја особа, па да читам само тај део?
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline baggio

 • 7k
 • Posts: 2596
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #13 on: February 07, 2011, 08:25:06 PM »
Jeli, a koja je to vrsta ljudi koja nije "teska" ?
We can not change the cards we are dealt, just how we play the hand - Randy Pauch

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #14 on: February 07, 2011, 08:26:57 PM »
Jeli, a koja je to vrsta ljudi koja nije "teska" ?

valjda oni sto su na kupus dijeti  ;)

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 12171
  • hahahaha
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #15 on: February 07, 2011, 08:36:06 PM »
Jeli, a koja je to vrsta ljudi koja nije "teska" ?

Dobro pitanje, na gorenjm spisku su pobrojani svi moguci. Ne ostaje niko.  :!:

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #16 on: February 07, 2011, 08:37:52 PM »
Без зезања, почео сам ово горе да читам редом и (исто к'о кад сам спремао судску психијатрију) препознао сам се у сваком описаном типу до сада.

We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline baggio

 • 7k
 • Posts: 2596
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #17 on: February 07, 2011, 08:40:22 PM »
Zato sam ja i pitala ono gore.
Ako smo pred sobom posteni (kao Slawen)
mogli bi da se prepoznamo u svakoj od gornjih kategorija.
We can not change the cards we are dealt, just how we play the hand - Randy Pauch

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 12171
  • hahahaha
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #18 on: February 07, 2011, 08:41:18 PM »
Naravno, ja se nisam nigde prepoznao. Izgleda da sam jedini savrsen u kafani. Sta cu, nije meni lako sa vama.... :evil:

Offline baggio

 • 7k
 • Posts: 2596
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #19 on: February 07, 2011, 08:42:12 PM »
Naravno, ja se nisam nigde prepoznao. Izgleda da sam jedini savrsen u kafani. Sta cu, nije meni lako sa vama.... :evil:

 xrofl xrofl xrofl
We can not change the cards we are dealt, just how we play the hand - Randy Pauch

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #20 on: February 07, 2011, 08:42:35 PM »
Naravno, ja se nisam nigde prepoznao. Izgleda da sam jedini savrsen u kafani. Sta cu, nije meni lako sa vama.... :evil:
uh dzavolchichu nijedan  :twisted:

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #21 on: February 07, 2011, 08:43:46 PM »
Zato sam ja i pitala ono gore.
Ako smo pred sobom posteni (kao Slawen)
mogli bi da se prepoznamo u svakoj od gornjih kategorija.
Нема то много везе са поштењем, више са страхом који свака иоле интелигентнија личност природно осећа.
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline baggio

 • 7k
 • Posts: 2596
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #22 on: February 07, 2011, 09:00:20 PM »
Нема то много везе са поштењем, више са страхом који свака иоле интелигентнија личност природно осећа.

Pa, sad, kako se uzme.
U momentima covek moze neke stvari da prizna iz straha, dok u momentima samoanalize, to cini jer ga savest tera da bude iskren i posten (naravno, prema sebi).

U svakom slucaju, u onome sto je gore izneseno, ili smo svi "teski" , ili smo svi Pijanisti. :mrgreen:
We can not change the cards we are dealt, just how we play the hand - Randy Pauch

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #23 on: February 07, 2011, 09:06:53 PM »
Страх од мане/грешке коју други могу да примете....
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline Hate mail

 • 7k
 • Posts: 20195
  • http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #24 on: February 07, 2011, 09:08:20 PM »
Just keep using full auto and you should be fine.
"You! Yes, you! Stand still, laddie!"

Offline Tromotorac

 • 7k
 • Posts: 2856
 • a.k.a. GET, Gagarin
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #25 on: February 07, 2011, 09:10:36 PM »
Za mene postoji samo jedna vrsta "teskih" ljudi koje u svojoj liniji posla sam cesto karakterisao kao "Freight train" : oni koji teraju svoju pricu i ili ne slusaju, ne zaustavljaju se da cuju sagovornika, ili nisu sposobni da procesuju informaciju. Sa takvima ne vredi saradjivati, cak ih izbegavam i kad se mora (jer, nista se ne mora...)

Ovo drugo sto je pisac naveo jeste kao nekakav prirucnik kako biti u sukobu sa svakim s' kim se sretnes na poslu.
The bums will always loose.

Offline Jelence

 • 7k
 • Posts: 5767
 • always B +
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #26 on: February 10, 2011, 03:50:57 PM »
Ja sam naravno orgazmirala a nisam stigla ni do negativista. Naravno, ovde nemam s kime da se igram...

Sjajna tema, INI, pa ma gde je postavio.  :|
I'll tell you something about good looking people: we're not well liked

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #27 on: March 17, 2011, 04:53:37 AM »
POSITIVE ENERGY: HOW TO BUILD VITALITY AND STOP ENERGY VAMPIRES FROM DRAINING YOU

By Judith Orloff, M.D.

Adapted from Positive Energy, Harmony Books, April, 2004

I learned to honor my energy needs the hard way. As a psychiatrist who specializes in intuition I knew how important it was to listen to my body. Yet still I’d vacillate between intense weeks of speaking tours to bouts of utter exhaustion at home. I couldn’t turn down “irresistible” opportunities. Here was my dilemma--I trusted my intuition, and was committed to living by it. But I had a blind spot: Although I was quite successful at helping others at trusting intuition and leading high energy lives I was ignoring my own energy crises. Finally my fatigue was so profound I had to change.

I know first hand how important it is for us to cherish our precious energy so we don't compromise our capacity for passion. I now believe that the most profound transformations can only take place only on an energetic level. I’ve met many patients who’ve spent much time and money on talk therapy hoping that intellectual insights will bring emotional freedom, but they’re disappointed. As much as I love the linear mind, my approach, which I call “Energy Psychiatry,” goes further to also facilitate a conscious rebuilding of a subtle energies, the most basic life force in each of us.

Do You Get Drained By Other People’s Energy?

Our bodies are made of flesh and blood, but they’re also composed of energy fields—though sadly I wasn’t taught this in medical school. Each day we encounter a wide range of energies, both positive and negative. Positive energy includes compassion, courage, forgiveness, and faith. Negative energy includes fear, anger, hopelessness, and shame. We need to be experts at dealing with energy so we don’t get demolished by draining situations or people who’re energy vampires.

Like me you may be an intuitive empath, someone who’s so sensitive to energy you pick it up but you’re also drained by it. This goes way beyond feeling sympathy for a distraught friend—we actually take on their pain either emotionally or physically. To cope we take refuge in solitude. We empaths are so attuned to others that we can feel what’s going on inside of them. This can put us on energy overload and aggravate everything from chronic fatigue to overeating.

Growing up, my girlfriends couldn't wait to hit the malls, but I dreaded them. I always felt overwhelmed, exhausted around crowds, though I was clueless why. "What's the matter?" friends would say, shooting me the weirdest looks. All I knew was that crowded places and I just didn't mix. I'd go there feeling fine but leave nervous, depressed, or with some new ache or pain. Unsuspectingly, I was a gigantic sponge, absorbing the energy of people around me.

Thank goodness, as my intuition matured, I realized I had intuitive empathy. Once I learned to protect my energy, empathy has become a gift enhancing my compassion. Here’s how empathy works: the more people per square foot, the more our energy fields intersect--thus the tendency to become overloaded in high-density areas. This aspect of intuition is the most neglected.

Empaths, unintentionally, can make even a good doctor's life hell. They manifest so many "unexplained" symptoms, that frustrated physicians write them off as hypochondriacs. Empaths are notoriously misdiagnosed. Patients have come to me with obesity who’ve failed diets because they needed strategies other than eating to protect themselves from negative energy. Others were labeled "agoraphobic" or with "panic disorder," having received only minor relief from traditional treatments. Some were nearly house-bound. They'd all say, "I dislike crowded places where there’s no quick escape. Forget department stores, busy streets, elevators, tunnels. I just avoid them." Sounded very familiar. So I decided to take a history of how these people processed subtle energy in the world, something all health professionals must be trained to assess. Voila! I found many were undiagnosed empaths. For me, this changed everything. My job as a physician then became teaching my patients to center themselves and protect their energy.

A Survival Guide to Protect Yourself from Energy Vampires.

You don’t have to be an empath to experience the fang marks of an energy vampire, though empaths are often hit the hardest. Relationships are always an energy exchange. To stay feeling our best, we must ask ourselves: Who gives us energy? Who saps it? It's important to be surrounded by supportive, heart-centered people who make us feel safe and secure. It's equally important to pinpoint the energy vampires, who, whether they intend to or not, leech our energy.

Positive energy in others can be rejuvenative. For instance, you're nervous about a job interview, but the minute you meet your prospective boss you relax. He's so calm and welcoming, you calm down too. Or perhaps you have a good friend around whom you always feel loved. These are energy-givers, those we must gravitate towards.

In contrast, energy vampires exude negative energy that drains. Vampires range from the intentionally malicious ones to those who are oblivious to their effect. Some are overbearing and obnoxious; others are friendly and charming. For example, you're at a party talking to a perfectly nice person, but suddenly you're nauseous or weak. Or how about the co-worker who drones on about how she broke up with her boyfriend for the tenth time? Eventually, she feels better, but you're spent. The bottom line is that on a subtle energy level these people suck you dry.

There are many types of vampires to watch out for. The main ones I stress in my book are the Drama Queen who wears your out with her dramas; The Sob Sister, who whines all the time; The Blamer, who cuts you down with criticism and The Go-For-The-Carotid type who purposely cuts your down without any respect for your feelings. Keep an eye out for these types so you’re aware of their methods, and stop them from draining you.

Strategies for Dealing With Energy Vampires

1.Take an inventory of people in your life who give energy, and people who drain. Specifically identify the energy vampires, and begin to evaluate ones you'd like to limit contact with or eliminate. Plan at least one complete afternoon with people who give off positive energy and avoid drainers. Notice how this beneficially affects your physical and emotional well-being.

2. Set Clear Boundaries. It’s crucial to limit the time you spend discussing a vampire’s gripes. When approaching her, remember: the difference between being a bitch and setting boundaries is attitude. Instead of saying, “You’re selfish and self-obsessed, I can’t take you anymore,” which a part of you likely feels, take a breath and shift to your heart.

3. Meditate. Sitting in meditation is a life-line to your center, to the earth. it will ground you when you’ve been struck by a vampire. By calming the mind, you can re-align with your essence. Close your eyes. Focus on your breath. Then gently extend your awareness downward to strata, bedrock, minerals, and soil. From the base of your spine begin to feel a continuity with the earth's core. Picture having a long tail that roots in that center. Allow the earth's energy to infuse your body and stabilize you. If you meditate for five minutes or an hour this is sacred time.

4. Walk away. If you feel your energy being zapped don't hesitate to politely excuse yourself from a killing conversation. Move at least twenty feet from the person, outside the range of his or her energy field. “I have to go to the bathroom” is a foolproof line. Most people are oblivious to how their energy impacts others. For years, reluctant to hurt anyone's feelings, I needlessly endured these types of situations and suffered. How many of us are so loathe to appear rude that a raving maniac can be right in our face, and still we don't budge for fear of offending? In a spot, physically removing yourself is a sure quick solution.

5. Build an energy shield around you. When you’re with vampires you can’t get away from visualize a protective shield of while light surrounding every inch of you. This lets positive energy in, but keeps negative energy out—particularly efficient for vampires at family dinners or social events where you’re trapped.

I hope I’ve inspired you to be more fierce about asserting your energy needs. Never put yourself down as being “overly sensitive.” Sensitivity is an asset as long as you learn how to protect yourself from negative vibes. Understanding how you react energetically in the world is particularly important if you’re chronically tired and want to build vitality. Knowledge is power. Meeting your energy needs can balance mind, body, and spirit to create a vibrant life.

Judith Orloff, MD is a board-certified psychiatrist and a medical intuitive. This article is adapted from her newest book, Positive Energy: Ten Extraordinary Prescriptions for Transforming Fatigue, Stress, and Fear into Vibrance, Strength, and Love (Harmony Books, 2004)..She’s also written the bestsellers Guide to Intuitive Healing and Second Sight. Dr. Orloff is an assistant clinical professor of psychiatry at UCLA and an international workshop leader. For more information on Dr. Orloff’s workshops and national book tour schedule visit www.drjudithorloff.com.

SIDE BAR
How do you know if you’re an empath? What are the signs?

Quiz: Are You an Intuitive Empath?
Ask yourself:

*Have you ever sat next to someone at a dinner who seems pleasant, but suddenly you're nauseous, have a headache, or feel drained?
*Are you uncomfortable in crowds, even go out of your way to avoid them?
*Do you get easily over-stimulated by people or prefer being alone?
*When someone is in pain, do you start feeling it too ?
*Do I overeat around people I’m uncomfortable with?

If you've answered "yes" to one or more questions, it's likely you have experienced intuitive empathy. Responding "yes" to every question indicates empathy is draining your energy.

Dr. Orloff’s Tips for Keeping Your Positive Energy High
1.In crowds or stressful situations take a few deep breaths to exhale negative energy from your body
2.Meditate daily to center yourself—visualize roots going through you and planting firmly in the ground
3.Take daily baths or showers to wash off negative vibes. Water is a potent purifier and can get rid of the slimiest of energies.
4.Burn sage in a room to purify left over negative vibes. Sage is an ancient purifier. (Many of my patients who work in the entertainment industry use this technique to clear the energy in the room after back-to-back pitch meetings in their office.)
5. Eliminate energy vampires from your life

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 12171
  • hahahaha
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #28 on: March 17, 2011, 03:27:42 PM »
Ovo je Jelencetov resor.

Offline E

 • 7k
 • Posts: 6996
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #29 on: March 17, 2011, 04:20:51 PM »
Ovo je Jelencetov resor.
zato sam i postirala  :mrgreen:

Offline Jelence

 • 7k
 • Posts: 5767
 • always B +
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #30 on: March 18, 2011, 04:33:26 AM »
Samo se vi zajebavajte, mene ova tema pravo fascinira  :!:
Bas me pravo lozi, ko sto Ivana loze sise na muskarcu  :mrgreen:
I'll tell you something about good looking people: we're not well liked

Offline Hate mail

 • 7k
 • Posts: 20195
  • http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #31 on: March 18, 2011, 04:49:53 AM »
Quote
Picture having a long tail

Ummmmm... NO.
"You! Yes, you! Stand still, laddie!"

Offline Hate mail

 • 7k
 • Posts: 20195
  • http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #32 on: March 18, 2011, 04:52:59 AM »
Napravila je nekoliko zaista ruznih English gresaka a bar dva puta (sto je ipak previse) je umesto "you" napisala "your". Ili joj je lektor majmun ili je na necemu.

Da je lekar, psihijatar, to ne sumnjam.

Da hoce da uzme neki dinar i na pisanje, ni to ne sumnjam. Ovde svi sve mogu.

da ono prvo radi ozbiljno, kladio bih se u to.

Za ovo drugo se ne bih kladio.
"You! Yes, you! Stand still, laddie!"

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #33 on: March 18, 2011, 06:29:42 AM »
Држим да је управо обратно: јеси ли упазио речи "позитивна и негативна енергија"? Искрен да будем, до њих сам некако и хватао дијагоналу, а после њих - маглу.
Много је озбиљнији писац (у енглеском), него лекар.
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline tarana

 • 7k
 • Posts: 1407
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #34 on: March 18, 2011, 09:15:35 AM »
Quote
Do you get easily over-stimulated by people or prefer being alone?
šta je ovde tačan odgovor, jes ili nou?

Offline Hate mail

 • 7k
 • Posts: 20195
  • http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #35 on: March 18, 2011, 12:18:27 PM »
Ne, ne: to sa "energijama" joj je iz entertainment paketa, ne iz medicine.
"You! Yes, you! Stand still, laddie!"

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #36 on: March 18, 2011, 01:07:33 PM »
Шта ти је професионална деформација - јасно и прецизно изражавање употребом претходно консензуално утврђених, неспорних или бар једнострано предефинисаних термина.

Ваљда сам ја стара школа (што ми данас рече једна љутита жена*) па тај кабаретски наступ аутоматски подводим под шарлатанство. Знам шта бих мислио о себи кад бих нпр. рекао "поступао је у самоодбрани", или "одрекао се наследства у корист...." јер знам шта мислим о другима који тако говоре.

И тако....*Лепоте мог позива илити Why I love being a lawyer.
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline slawen

 • 7k
 • Posts: 5281
 • Ja se nechavam vykourit
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #37 on: March 18, 2011, 01:12:50 PM »
Миссим, ако покушаваш да ме наведеш да прочитам цео овај чланак, као што је Иван преварио оног Душана.... :mrgreen:
We take no cash unless we cash justice for you! Are you listenin' to me? I'm givin' ya pearls hеrе!

Offline Hate mail

 • 7k
 • Posts: 20195
  • http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm
Re: Kako izaći na kraj sa “teškim” ljudima
« Reply #38 on: March 20, 2011, 05:39:48 AM »
Just picture (yourself) (as) having a long tail...
"You! Yes, you! Stand still, laddie!"