Author Topic: #euromaidan  (Read 255650 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1750 on: December 05, 2017, 09:44:02 PM »
Ovo me potseti na scenu iz Alan Forda
e, dobro si nas razmrdao

Offline Ivan_D

 • 7k
 • Posts: 8692
Re: #euromaidan
« Reply #1751 on: December 05, 2017, 09:47:19 PM »
Sta je bre ovo? Odgovorno tvrdim da nema vise od 50 ljudi na svetu koji bi ovo mogli da rese za manje od pola sata. Mozda ni toliko. A to je kao zadatak za VI razred? WTF. To je broj od 300-400 cifara. Veci nego broj atoma u celom svemiru.

Одреди  најмањи  природан  број  дељив  са  5  чији  је  збир цифара једнак 2017.
If you dine with the devil bring a long spoon.

Offline Ivan_D

 • 7k
 • Posts: 8692
Re: #euromaidan
« Reply #1752 on: December 05, 2017, 09:50:21 PM »
Mozda su mislili "ciji je zbir cifara jednak zbiru cifara 2017", ali to nisu rekli. Lose postavljeni zadaci. Bio sam u pocetku prijatno iznenadjen tezinom zadataka koja se ocekuje od srpske mladezi, ali ubrzo sam postao razocaran aljkavoscu kreatora testa.
If you dine with the devil bring a long spoon.

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1753 on: December 05, 2017, 09:56:44 PM »
Ovo me potseti na scenu iz Alan Forda kad su pitali jednog like da nabroji sve zrtve Hirosime ukljucujuci i datum rodjenja.
Tih brojeva ima premnogo. Stotine. Nema sanse da neko to sve nabroji bez pomoci kompjutera.

Oдреди  све  петоцифрене  бројеве  такве  да  су  им  све цифре различите и да је у њиховом запису свака цифра (осим последње две), гледано слева надесно, једнака збиру две следеће цифре.

Zapravo, nema.

Prva cifra može da bude samo 9 ili 8, a poslednje dve 1, 2 i 3 inače ne može da se uklopi.

Dakle,

95413
i
85321

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1754 on: December 05, 2017, 09:57:35 PM »
Ej, može i 7 -

74312

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1755 on: December 05, 2017, 10:07:38 PM »
mmmmm....
krenuo si od pogrešnog kraja, Hiče
zapravo, treba da kreneš od sredine (od stotica)
pošto jedinice i desetice ne prate ovu šemu
dakle, stotice mogu da budu 3, 4...
hiljade mogu da budu 4, 5..
desethiljade mogu da budu 7, 8 i 9

ali si dobio rezultat

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1756 on: December 05, 2017, 10:11:06 PM »
Pa ti bre opet nisi pročitao zadatak.

Aj polako -

Petocifren broj.
U njemu sve cifre različite.
Svaka cifra (osim, naravno, dve poslednje), gledano sleva udesno, predstavlja zbir sledeće dve.

Ne treba ti plajvaz, samo pažljivije čitaj

Ah, ispravio si se, ok

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1757 on: December 05, 2017, 10:21:02 PM »
Nego, što se tiče Gruzije i Kijeva - ispada da je Sakašvili bio guverner Odese, i nekakav faktor u ukrajinskoj politici.
Nisam znao, nego i mene zainteresovalo

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1758 on: December 05, 2017, 10:21:28 PM »
nego čitam sad (pod stare dane) Koču Popovića, pa evo deo koji bi mogao da vas zanima (Ivana naročito):

Ako je na bazi te prevlasti, prvobitno, ostvarenje nagona za samoodržanjem, zadovoljenje  jedne  želje,  to  jest  je­dan čin koji bi, kada bi opstajao izdvo­jen, i sav i jedino u ovaploćenoj sadaš­njosti,  izvan  vremenske  ili  koje  bilo druge kauzalne sistematizacije, mogao, s  obzirom  na  stvarno  stvaran  moral, izgledati  moralan,  njegov je  moralan, nagonski  smisao odmah izopačen,  tim što je  generalisan,  sistematizovan,  sa­mim tim što je on prenesen u »prevlast«, to jest u jednu apstraktnu kategoriju, u jedan  pojam  koji,  kao  ustaljen,  ne može  da  podleže  direktnom  uticaju želje, to jest onom promenljivom skla­panju  i  kom bino van ju  nagonskih  ele­menata želje.  Pravilno povlačenje po- sledica  iz  takvog  čina  shvaćenog  kao moralno opravdanog, značilo bi uviđa­nje opravdanosti njegove kod svakoga, značilo bi priznanje zadovoljenja želje kod svakoga; iskorišćavanje njegovo pre­bacivanjem  u  sistematizovanost,  u in­teres, znači naprotiv onemogućenje dru­gima  da  svoju  želju  zadovolje,  znači uopštavanje  jedne  želje,  a ne  opštost želje kao moralne, proizvoljnu univer­zalnost njenu,  i opravdanost te proiz­voljnosti. Generalisana želja, želja izo­pačena  u  proračunatost,  u  sistem,  u štićen je interesa, u racionalan niz proh­te va, uopštena i ustaljena u apstraktan pojam, nije uopšte više želja. Jer želja ni  prvobitno  ne  može  postojati  kaoneka apstraktna sila koja a priori bitiše sama po sebi i sama za sebe, već postoji samo u odnosu prema spoljnem svetu, vezana za predmet prema kome je pri­rodno  okrenuta.  Samo  u  samom  tom odnosu ona se rađa, i ostvaruje.  Tako da  je,  za  ostvarivanje  želje, direktnoučešće svesti ne samo opravdano, već i neophodno.  Ali  ako učešće svesti nije direktno,  ako  se  njeno  posredništvo sistematizuje,  dolazi se do razdvajanja želje od njenog ostvarivanja. Time je u stvari želja,  kao  delujuća  i  opredelju- juća snaga podsvesti, odbačena, pošto ona ne postoji izvan svog ostvarivanja, izvan  odnosa  sa  svojim  predmetom;  i njena energija je izobličena u ambiciju.Ta energija se sad iskorišćava koristo- ljubivo, to jest potpuno protivno samoj prirodi  želje  koja  je  potpuno  neko- ristoljubiva, jer prvobitno nije okrenuta prema  unutrašnjosti  nego  prema  spo- ljašnosti (i u narcisizmu, libido se, up­ravljen  ka  spoljnem,  tek  naknadno vraća, povija ka unutrašnjem). Kada je ta^° energija želje odstranjena od svo­je prave svrhe, kada je tako želja izne- verena i odbačena, onda se pod formom i  pod  firmom  želje  proturaju  različite težnje,  kao  težnja  za  bogatstvom,  za vlašću,  za slavom, za uspehom, težnje koje  ni  u  kom  slučaju  ne  mogu  pred­stavljati duboke zahteve čovekove stvar­nosti.  Zadovoljavanje  tih  težnji  ne može se identifikovati sa ostvarivanjem želje,  niti  ono  može  biti  moralno  op­ravdano  time  što  bi  se  reklo  da  ono podrazumeva jednu  raniju  impulzivnu želju,  da  je  ono  samo  delimično  razradi van je  želje,  pošto  je  ono  samo jedna  uopštena  imitacija  ostvarivanja želje,  jedna  apstraktna  mrtva  slika želje  koja  se  ostvaruje,  mrtva jer ne- oživljena željom od koje je odvojena, već  samo  razrađivana  utilitarističkim racionalizmom volje.

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1759 on: December 05, 2017, 10:27:15 PM »

 xfoht

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1760 on: December 05, 2017, 10:30:33 PM »
Pa ne mo'š bre nulu nigde da udeneš.

Koča te, biće, razludeo..

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1761 on: December 05, 2017, 10:30:59 PM »
obris'o sam tu bruku

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1762 on: December 05, 2017, 10:31:46 PM »
ali priznaj da je majstorski objasnio transformaciju želje za pičkom u ceo poznati svet

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1763 on: December 05, 2017, 11:06:58 PM »
a da bi ivanu stvarno pomogli sa zadacima, trebalo je da zapisujemo rešenja
uspostavimo sistem
pa da se prevrne koča (evo, sad sam ga odložio)

zadatak sa petocifrenim brojevima se rešava tako što svakom decimalnom mestu dodeliš slovo
pa broj zapišeš kao edcba
gde a, b, c, d i e ∈ skupa celih brojeva manjih od 10
pa je a+b=c; b+c=d; c+d=e; e≠d≠c≠b≠a iz čega proilazi da a, b ≠ 0 (jer onda ne bi bilo moguće da je c≠a i c≠b), pa je zato i d, e > 0
e, sad, ako a, b ∈ {1,2...9} i a≠b, onda a+b∈ {3,4...9}, jer su najmanji članovi prethodnog niza 1 i 2
iz toga dalje sledi da d=c+b ∈ {4,5...9} jer su najmanji članovi prethodnih nizova 1 i 3
a to znači da e=d+c ∈ {7, 8, 9} jer su najmanji članovi prethodnih nizova 3 i 4

onda dođe ono što je Hik ispalio iz glave, pošto smo sveli cifru e na tri moguća broja
itd...

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1764 on: December 05, 2017, 11:10:13 PM »
za zadatak iz geometrije, opet je aritmetičko rešenje
stranica kvadrata a = 12
u njemu su upisana dva kvadrata, stranica b i c, gde je b+c=a (jer su nastali deobom onog velikog kvadrata) i c = b+2
pa supstitucijom b + b + 2 = 12 dobijamo 2b =10; b = 5, c = 7

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1765 on: December 05, 2017, 11:13:50 PM »
A košarkaši?

 :lol:

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1766 on: December 05, 2017, 11:14:54 PM »
jel' vidite sada koliko je lakše raditi kad se stvari apstrahuju, kada se izopače: "Generalisana želja, želja izo­pačena  u  proračunatost,  u  sistem,  u štićenje interesa, u racionalan niz proh­teva, uopštena i ustaljena u apstraktan pojam, nije uopšte više želja."

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1767 on: December 05, 2017, 11:16:22 PM »
Znači, ili pička ili matematika..

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 11743
  • hahahaha
Re: #euromaidan
« Reply #1768 on: December 05, 2017, 11:22:38 PM »
A da Ivana pitate kolik aje verovatnoca da ... rulet... poker... dao bi odgovor ko iz topa

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1769 on: December 05, 2017, 11:37:11 PM »
a, pa i košarkaše ćemo da zapišemo
90% = 9/10

dakle, tih 9/10 timova će da budu skup A, a ona 1/10 drugih će da budu skup B
A + B = C
A = 9 * B
B + 9 * B = C
10 B = C
A,B,C  ∈ N
C = ?

timovi iz skupa A su ostvarili barem po jednu pobedu, dakle njihov broj pobeda je >0; odigrali su ukupno C - 1 utakmica A [1,2,3...C-1]
timovi iz skupa B nisu ostvarili barem ni po jednu pobedu, dakle njihov broj pobeda B

Dakle, svi timovi iz skupa A su pobedili tim(ove) iz skupa B

Problem su nerešene utakmice. Naime, skup B bi mogao da ima više od jednog elementa u slučaju da su oni međusobno igrali nerešano - bez pobednika. Ali, za slučaj da su pravila isključila mogućnost nerešenog završetka, onda skup B može da ima samo jedan element, jer
pobeda znači da je elemenat x1 dao više koševa od elementa x2
odnosno x2>x1
zbog čega elemant x2 odmah pripada skupu A
isto važi za x3, x4, x5...
jedino, dakle, u slučaju nerešenih rezultata, gde bi u skupu B imali x1=x1'=x1''=... odnosno gde su svi oni igrali međusobno nerešeno, a izgubili sve ostale utakmice od timova iz skupa A, bilo bi moguće da bude 20, 30 itd timova...

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 11743
  • hahahaha
Re: #euromaidan
« Reply #1770 on: December 05, 2017, 11:37:54 PM »Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1771 on: December 05, 2017, 11:41:34 PM »
Znači, ili pička ili matematika..

иgзектли

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1772 on: December 05, 2017, 11:42:49 PM »
из чега произлази закључак да је Иван вечерас био ометен у разматрању математичких проблема...

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1773 on: December 05, 2017, 11:43:54 PM »
Onda se mani pičke. I Koče. Bar dok pomažemo Ivanu.

Nerešen rezultat u košarci?

Ajde?


Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1774 on: December 05, 2017, 11:45:04 PM »
слабо ја то пратим у последње време
некад је било

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1775 on: December 05, 2017, 11:49:01 PM »
да ли је?

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1776 on: December 05, 2017, 11:51:03 PM »
Ma, lakše je ovako - s obzirom da je uslov da je "svako sa svakim" igrao, to automatski znači da samo jedna ekipa može da bude bez ijedne pobede. I to je tih 10 %.

Cenim da će Ivan pre da razume procente nego aritmetiku

 :lol:

Offline Ivan_D

 • 7k
 • Posts: 8692
Re: #euromaidan
« Reply #1777 on: December 06, 2017, 07:40:07 AM »
Quote
Zapravo, nema.

Prva cifra može da bude samo 9 ili 8, a poslednje dve 1, 2 i 3 inače ne može da se uklopi.

Istina. Neverovatno sam netalentovan i neintuitivan matematicar  :x :(
If you dine with the devil bring a long spoon.

Offline Superhik

 • 7k
 • Posts: 2847
Re: #euromaidan
« Reply #1778 on: December 06, 2017, 08:06:17 AM »
Ja sam siguran da je Pijanista u pravu, i da postoje mnoge 'matematike' koje odlično poznaješ  :lol:

Nego, ako si upućen, i ako bi mogao u kratkim crtama - otkud, bre, Sakašvili guverner Odese? I vođa ukrajinske opozicije? Promaklo mi to, skroz..

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1779 on: December 06, 2017, 12:58:06 PM »
Quote
Zapravo, nema.

Prva cifra može da bude samo 9 ili 8, a poslednje dve 1, 2 i 3 inače ne može da se uklopi.

Istina. Neverovatno sam netalentovan i neintuitivan matematicar  :x :(

аха
како си нас исцимао овде, нема сумње да спроводиш неки свој уврнути социолошки експеримент
матори коњи решавају задатке за децу :mrgreen: 8-)
али опростићемо ти, зато што си наш друг
btw, суперхик ти није дао свих 6 решења у оном задатку о бројевима
али то већ вероватно знаш

Offline Ivan_D

 • 7k
 • Posts: 8692
Re: #euromaidan
« Reply #1780 on: December 06, 2017, 09:13:26 PM »
Ne znam, ne pratim vise. Secam se da se pojavio tamo pre jedno 2 godine, ali ne secam se zasto niti u kojoj funkciji. Sakašvili je klovn.

@Slawen, ne nisam nasao brojeve osim ona 3 sto je Superhik nabrojao: 95413, 85321, 74312

Pomislio sam na momenat da moze i 96321 i 96312, ali sam se naravno prevario.

Koja jos 3 mogu?
If you dine with the devil bring a long spoon.

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1781 on: December 06, 2017, 09:36:18 PM »
ma šalim se
gde je bilo zapelo između porošenka i ovog lika?

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 11743
  • hahahaha
Re: #euromaidan
« Reply #1782 on: December 06, 2017, 10:19:32 PM »
gde je bilo zapelo između porošenka i ovog lika?


Borba Titana...

Offline indie

 • 7k
 • Posts: 4572
 • 144/233
'на љуту рану - љуту траву..!'

Offline Ivan_D

 • 7k
 • Posts: 8692
If you dine with the devil bring a long spoon.

Offline Pijanista

 • 7k
 • Posts: 11743
  • hahahaha
Re: #euromaidan
« Reply #1785 on: December 10, 2017, 01:50:04 AM »
Cujem uhapsilo Sakashvilija

Offline Toza

 • 7k
 • Posts: 5779
 • Найдём и покараем
Re: #euromaidan
« Reply #1786 on: December 10, 2017, 08:32:00 AM »
odneo ga krampus